E-mail
Telefon
Treść wiadomości

O firmie

Znajdujesz się na: strona główna/o firmie
INWATEC Sp. z o.o. powstała w 2003 r. z połączenia doświadczeń kilku firm działających od lat w dziedzinie ochrony środowiska. Działalność firmy skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw, i dotyczy oczyszczania ścieków z różnych gałęzi przemysłu, w tym: przemysłu spożywczego (zakłady przetwórstwa mięsa, owoców i warzyw, cukiernicze, mleczarnie, browary) , przemysłu chemicznego (zakłady farmaceutyczne, produkcji kosmetyków, tekstylne, garbarnie i galwanizernie) oraz do małych i średnich gminnych oczyszczalni ścieków komunalnych.

Nasza oferta obejmuje technologie oczyszczania mechanicznego, chemicznego i biologicznego oraz wyposażenie dla oczyszczalni ścieków, w tym: urządzenia do podczyszczania (filtry Salsnes,  flokulatory, flotatory DAF i DOF, pompy Nikuni, dozowniki reagentów, osadniki), instalacje do chemicznego oczyszczania np. z metali ciężkich (reaktory), instalacje oczyszczania biologicznego ze złożem zawieszonym ZZR (kształtki, zbiorniki PEHD) i instalacje oczyszczania biologicznego w systemie biomembranowym, oraz urządzenia do odwadniania osadów  (filtry workowe, prasy pierścieniowe)

Stosowane przez nas nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz zastosowanie nowatorskich urządzeń do oczyszczania ścieków i zbiorników z tworzyw sztucznych, umożliwiają szybką i tanią realizację oczyszczalni w systemie modułowym. Dodatkowo, posiadanie przez nas własnych technologii i urządzeń do oczyszczania ścieków, umożliwia skuteczne konkurowanie na rynku ścieków przemysłowych i komunalnych zarówno pod względem kosztów inwestycyjnych oczyszczalni, jak kosztów eksploatacyjnych, przy gwarancji spełniania norm polskich i europejskich.

INWATEC Sp. z o.o. :
  • specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów z zakresu ochrony środowiska,
  • zajmuje się doradztwem w zakresie ochrony środowiska, wdraża nowe technologie i rozwiązania techniczne, wykonuje ekspertyzy i oceny,
  • zajmuje się projektowaniem małych i średnich oczyszczalni ścieków przemysłowych i komunalnych w oparciu o własne rozwiązania technologiczne i przy zastosowaniu oferowanych przez firmę INWATEC urządzeń,
  • jest autorem rozwiązania technicznego oraz producentem flotatora do chemicznego oczyszczania ścieków o nazwie handlowej DAF-NIKUNI,
  • jest jedynym przedstawicielem handlowym na Polskę norweskiej firmy Salsnes Filter, która oferuje urządzenia do filtracji ścieków surowych z jednoczesną funkcją zagęszczania i odwadniania osadów,
  • jest wyłącznym przedstawicielem handlowym na Polskę japońskiej firmy Amcon Inc., która oferuje prasę Volute do mechanicznego odwadniania osadów
  • oferuje technologię zawieszonego złoża ruchomego CMFF, CFAS oraz dostarcza wypełnienie do reaktorów w postaci kształtek z tworzywa,
  • dostarcza zbiorniki z tworzyw sztucznych (producent ASTRO), wykorzystywane jako zbiorniki technologiczne w instalacjach przemysłowych i oczyszczalniach ścieków.
  • zajmuje się realizacją pod klucz obiektów ochrony środowiska w przemyśle.
INWATEC - oficjalny przedstawiciel firm
PARTNERZY /PROGRAMY