E-mail
Telefon
Treść wiadomości

Podczyszczalnie ścieków

 
PODCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW DLA ZAKŁADÓW PRZETWÓRSTWA ŻYWNOŚCI DO WARUNKÓW ZRZUTU DO KANALIZACJI KOMUNALNEJ
 
Restrykcyjne przepisy, dotyczące jakości ścieków odprowadzanych do kanalizacji miejskiej oraz rosnące opłaty za ścieki, powodują że podczyszczanie ścieków staje się warunkiem prowadzenia produkcji. Zakładom produkcyjnym może grozić odmowa przyjmowania ścieków nie podczyszczonych przez oczyszczalnie komunalne, ponieważ takie ścieki zagrażają prawidłowemu działaniu oczyszczalni biologicznych i znacząco podnoszą koszty oczyszczania ścieków komunalnych.
 
Polsko-norweska firma INWATEC oferuje nowoczesne podczyszczanie, umożliwiające spełnienie wymagań za pomocą dwustopniowych podczyszczalni: mechaniczno-chemicznych, opartych na najnowocześniejszych rozwiązaniach norweskich i japońskich.
 
Podczyszczalnie mechaniczno-chemiczne są przeznaczone min. dla:
  • zakłady owocowo-warzywne
  • zakłady mięsne
  • ubojnie
  • zakłady drobiarskie
  • zakłady rybne
  • zakłady

Schemat instalacji do podczyszczania ścieków przemysłowych


URZĄDZENIA
Filtr SALSNES - bezciśnieniowy filtr mechaniczny do usuwania zawiesin i jednoczesnego odwadniania osadów uważany aktualnie na świecie za najbardziej sprawne i najtańsze w eksploatacji urządzenie do usuwania zawiesin ze ścieków.
 
Flokulator rurowy - służy do chemicznego wytrącania zanieczyszczeń ze ścieków za pomocą koagulantów, korekty pH oraz tworzenia większych, łatwych do separacji aglomeratów, tzw. flokuł.
 
Flotator DAF-NIKUNI – flotator najnowszej generacji, opracowany przez INWATEC, w którym do usuwania zawiesin i koloidów zastosowano pęcherzyki powietrza o rozmiarach 20÷30 µm (tradycyjne flotatory 300 µm). Urządzenie jest lekkie i chemoodporne - wykonane głównie z tworzyw sztucznych
 
Podczyszczalnia ścieków złożona z filtru Salsnes, flotatora DAF-NIKUNI i flokulatora rurowego ze względu na niewielkie gabaryty może być bezpośrednio podłączona do istniejących zbiorników magazynowych ścieków.

Podczyszczalnie

 

INWATEC - oficjalny przedstawiciel firm
PARTNERZY /PROGRAMY