E-mail
Telefon
Treść wiadomości

Oczyszczalnie mechaniczno-chemiczne

Nowoczesne podczyszczanie mechaniczno-chemiczne oparte m.in. na rozwiązaniach norweskich i japońskich, w zakresie:
  • ścieków odprowadzanych z zakładów przetwórstwa żywności 
  • ścieków zawierających metale ciężkie

umożliwiające spełnienie wymagań jakościowych zrzutu ścieków do kanalizacji miejskiej.

Podczyszczalnie

Usuwanie metali ze ścieków

 

Poniższy link prezentuje technologię mechaniczno-chemicznego podczyszczania ścieków wraz z odwadnianiem osadów w ubojni trzody chlewnej:

Podczyszczalnia ścieków z ubojni trzody chlewnej

Wymagana przepustowość podczyszczalni wynosiła Qdśr=1800 m3/d, jednak zaprojektowana podczyszczalnia ścieków może przyjąć do 2000 m3/d ścieków. Czas pracy zakładu: 24 h/d.

Do procesu technologicznego zostały zastosowane urządzenia: filtr Salsnes SF6000, flotator prostopadłościenny 150FLR z flokulatorem rurowym i pompą NIKUNI, oraz prasa Volute ES-302.

INWATEC - oficjalny przedstawiciel firm
PARTNERZY /PROGRAMY