E-mail
Telefon
Treść wiadomości

Modernizacje oczyszczalni

Urządzenia firmy Inwatec stosowane są do rozbudowy i przebudowy istniejących oczyszczalni ścieków. Pozwalają zwiększyć przepustowość oczyszczalni bez jej rozbudowy, a także poprawić jakość ścieku oczyszczonego. 
Poniższe urządzenia są stosowane w istniejącym układzie technologicznym:

Filtr Salsnes - w oczyszczalniach komunalnych stosowany jest do wstępnego oczyszczania mechanicznego. Stosując filtr Salsnes uzyskiwana jest całkowita redukcja zawiesiny łatwoopadającej oraz redukcja zawiesin ogólnych do 80%. Dodatkowo uzyskiwana jest redukcja wskaźników ChZT (ok.30-40%) i BZT5 (ok. 30%) co wpływa na odciążenie stopnia oczyszczania biologicznego (mniejszy ładunek zanieczyszczeń, zmniejszenie zapotrzebowania na napowietrzanie).
Przykładowa konwencjonalna oczyszczalnia z osadem czynnym o przepustowości 300 m3/d (2.000 RLM) wymaga zbiorników o kubaturze łącznej ok. 680 m3. Zastosowanie Filtru Salsnes do usuwania osadu wstępnego powoduje, że wymagane są zbiorniki o kubaturze ok. 320 m3. Zastosowanie Filtru Salsnes oraz zawieszonego złoża ruchomego ZZR oraz DAF zmniejsza wymaganą kubaturę do ok. 80 m3 przy tej samej skuteczności oczyszczania.

INWATEC - oficjalny przedstawiciel firm
PARTNERZY /PROGRAMY