E-mail
Telefon
Treść wiadomości

Realizacje

Znajdujesz się na: strona główna/realizacje
01.05.2007

Budowa podczyszczalni ścieków dla zakładu galwanicznego GALBAN - 01.05.2007

 Technologia oczyszczania ścieków INWATEC:

  • Wstępne oczyszczanie ścieków na kracie
  • Oczyszczanie chemiczne ścieków galwanicznych przez wytrącenie metali w postaci wodorotlenków (redukcja związków chromu, niklu, cynku i miedzi),
  • Doczyszczanie ścieków na filtrze (kolumna jonitowa),
  • Demineralizacja ścieków podczyszczonych z odzyskiem wody,
  • Odprowadzanie ścieków podczyszczonych do kanalizacji i skierowanie ich na oczyszczalnię komunalną,
  • Sedymentację i odwadnianie osadów powstałych w procesie oczyszczania,
  • Wywóz odwodnionych osadów.

Fot 1. Reaktor chemicznego strącania

INWATEC - oficjalny przedstawiciel firm
PARTNERZY /PROGRAMY