E-mail
Telefon
Treść wiadomości

Realizacje

Znajdujesz się na: strona główna/realizacje
01.06.2004

Budowa podczyszczalni ścieków dla zakładu galwanicznego GALWAX - 01.06.2004

Zakres: projekt technologiczny i wykonawczy, wykonawstwo

Rok ukończenia: 2004

Typ instalacji: podczyszczalnia - usuwanie metali ciężkich

Technologia oczyszczania ścieków INWATEC:
- oczyszczanie chemiczne ścieków galwanicznych przez wytrącenie metali w postaci wodorotlenków (redukcja związków chromu, niklu, cynku i miedzi),
- doczyszczanie ścieków na filtrze (kolumna jonitowa),
- odprowadzanie ścieków podczyszczonych do kanalizacji i skierowanie ich na oczyszczalnię komunalną,
- sedymentację i odwadnianie osadów powstałych w procesie oczyszczania,
- wywóz odwodnionych osadów.


Fotografia 1. Instalacja podczyszczania ścieków galwanicznych
INWATEC - oficjalny przedstawiciel firm
PARTNERZY /PROGRAMY