E-mail
Telefon
Treść wiadomości

Realizacje

Znajdujesz się na: strona główna/realizacje
01.10.2009

Budowa podczyszczalni ścieków dla zakładu Philips-Lightning w Pile - 01.10.2009

Rodzaj produkcji: przemysł galwaniczny

Zakres: projekt technologiczny, wykonawstwo

Rok ukończenia: 2009

Przepustowość oczyszczalni: Qdśr 1200,0 m3/d

Typ obiektu: podczyszczania ścieków technologicznych

Ścieki poprodukcyjne zawierają związki molibdenu, w stężeniach, dochodzących do 25g/dm3. Zastosowana technologia oczyszczania ścieków gwarantuje stężenie metali w ściekach oczyszczonych poniżej 1 mg/dm3.

 

Technologia oczyszczania ścieków INWATEC:

- oczyszczanie chemiczne ścieków technologicznych przez wytrącenie molibdenu

- doczyszczanie ścieków na filtrze policyjnym,

- odprowadzanie ścieków podczyszczonych do kanalizacji i skierowanie ich na oczyszczalnię komunalną,

- sedymentację i odwadnianie osadów powstałych w procesie oczyszczania,

- wywóz odwodnionych osadów.

Fotografia 1. Reaktor chemicznego strącania metali ciężkich

INWATEC - oficjalny przedstawiciel firm
PARTNERZY /PROGRAMY