E-mail
Telefon
Treść wiadomości

Aktualności

Znajdujesz się na: strona główna/aktualności
16.08.2012

Filtracja i odzysk alg przy użyciu technologii SWAT

Filtracja i odzysk alg przy użyciu technologii SWAT (Salsnes Water to Algae Treatment)

Problem separacji alg z wód powierzchniowych oraz produkcja biopaliw z biomasy alg to obecnie tematy podejmowane przez wiele firm z branży ochrony środowiska. Polska firma Inwatec, wraz z partnerem norweskim Salsnes Filter – światowym liderem w technologii filtracji, oraz pięcioma innymi firmami z branży inżynieryjnej oraz R&D: Asio (Czechy), Aquateam (Norwegia), HERI (Wlk.Brytania), Aqualia (Hiszpania) oraz IGV (Niemcy) opracowuje wysokoefektywną technologię separacji alg i ich odzysku w postaci skoncentrowanej biomasy. Technologia SWAT polega na odpowiednio dobranych procesach chemicznych (w zależności od gatunku alg), a następnie filtrowaniu alg z wody. Biomasa może zostać następnie użyta do produkcji farmaceutyków, biopaliw, zielonej energii lub jako pożywienie dla zwierząt.

Opracowanie wysokoefektywnej technologii, która pozwala na odzysk mocno odwodnionej biomasy alg pozwoli zredukować koszty energochłonnego odwadniania. Jest to niezwykle interesujące dla europejskiego rynku, który stanowi obecnie 30% światowego rynku związanego z produkcją alg. Koordynator projektu, firma Salsnes Filter, posiada setki aplikacji swojej technologii filtracji, głównie ścieków komunalnych oraz przemysłowych. Obecnie jest w fazie realizacji ogromnego projektu mechanicznego oczyszczania ścieków miejskich w Meksyku na oczyszczalni o przepływie 1 mln 300 tys m3 na dobę. Doświadczenie Inwatec, Salsnes Filter oraz pozostałych partnerów pozwoli opracować skuteczną technologię do oczekiwanej przez wiele koncernów aplikacji.

Inwatec bierze udział w projekcie ze względu na dużą wiedzę w dziedzinie filtracji i oczyszczania ścieków przemysłowych oraz doświadczenie zdobyte przy zastosowaniu filtra Salsnes w komunalnych i przemysłowych oczyszczalniach ścieków w Polsce.

Projekt SWAT został sfinansowany z 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych, a jego realizacja zajmie dwa lata. Dofinansowanie projektu z funduszy Unii Europejskiej wyniosło ponad 1 mln 40 tys. Euro, a wartość całego projektu to około 1 mln 300 tys. Euro.
INWATEC - oficjalny przedstawiciel firm
PARTNERZY /PROGRAMY