E-mail
Telefon
Treść wiadomości

Aktualności

Znajdujesz się na: strona główna/aktualności
11.08.2011

Znaczący kontrakt Salsnes Filter na dostarczenie technologii do oczyszczalni w Meksyku!

Salsnes Filter podpisał znaczący kontrakt na dostarczenie swojej technologii do komunalnej oczyszczalni w Meksyku!

W ostatnim czasie Salsnes Filter podpisał kontrakt na dostawę opatentowanego systemu do oczyszczania ścieków komunalnych dla oczyszczalni w Guadalajarze (Meksyk). Oczyszczania będzie miała przepustowość ok. 15m3/sek. co oznacza,
że będzie to największa oczyszczalnia mechaniczna, pracująca za pomocą procesu filtracji, na świecie! Budowa tego stopnia oczyszczania ma zostać zakończona
w październiku 2011 roku.

Salsnes Filter przez lata pracował nad efektywną, kompaktową i ekonomicznie wydajną metodą oczyszczania wstępnego ścieków oraz wód opadowych, która mogłaby wyprzeć konwencjonalną sedymentację. Technologia Salsnes Filter jest uznawana za równą lub lepszą pod względem separacji zawiesiny od konwencjonalnej metody, a ponadto wymaga jedynie 10% powierzchni do instalacji, której wymaga instalacja osadników wstępnych. 
 
Salsnes Filter od lat dostarcza swoją technologię do małych oczyszczalni ścieków na całym świecie, jednakże obecnie wprowadza technologię do średnich i dużych oczyszczalni.

Oczyszczalnia w Guadalajarze odbiera ścieki od ponad 5 milionowej populacji. Jest jedną z największych oczyszczalni ścieków na świecie, a jest finansowana przez centralne i lokalne władze w Meksyku.
Oczyszczalnia ta jest bardzo nowoczesna: zarówno osady jak i ścieki są używane do produkcji energii z biogazu oraz z przepływu wody (elektrownia wodna). Podpisany kontrakt przez Salsnes Filter zawiera: zaprojektowanie oraz zbudowanie stopnia podczyszczania mechanicznego ścieków przed stopniem biologicznym. Zastosowane zostaną filtry typu kanałowego (Salsnes SFK) wraz z pełną automatyką procesu.

Salsnes Filter od lat widział swoją szansę na rynku. Oddziały produkcyjne były sukcesywnie zwiększane i unowocześnianie, wprowadzono nowe metody produkcji oraz podwykonawców realizujących zadania Salsnes Filter.
Obecnie produkcja odbywa się automatycznie, a roboty zapewniają dokładny proces spawania, zwiększenie produkcji oraz jej elastyczność.

Obecnie projekt będzie wdrażany. Jest to bardzo ważna informacja dla wszystkich, którzy zaufali technologii Salsnes Filter od samego początku. Dla dystrybutorów, działu badań i rozwoju (R&D), zarządu, udziałowców oraz klientów informacja ta oznacza, że Salsnes Filter to doradca numer 1 w rozwoju nowoczesnych sprawdzonych technologii.

W imieniu zespołu Salsnes,

Ivar Solvi
Dyrektor Generalny Salsnes Filter AS
INWATEC - oficjalny przedstawiciel firm
PARTNERZY /PROGRAMY